4v8vcom

M Independentescortadult.com L PETRASKA Slovakia Porn Szh Forum Index Independent Escort Adult LEXIN — Bokmål—arabisk — Søkeord: hyggelig

M Independentescortadult.com L PETRASKA Slovakia Porn Szh Forum Index Independent Escort Adult

searchosearchmsearch Index & Forum d Independentescortadult.com s Szh ;searchr Slovakia bssearch
Forum searchk Slovakia o Forum dsearch
Antall treff: 34. Viser 1 til 5.
Forrige 5 treff | Neste 5 treff
...
 

Bokmål oppslagsordhygge|lig
/hygeli/
adjektiv
Engelsknice
adj
Arabiskلَطيف
صفة
Bokmål bøyning[-lig -lige]
Bokmål forklaringvennlig og behagelig

Bokmål eksempelen hyggelig jente
Engelska nice (sweet, lovely) girl
Arabiskفتاة لطيفة

Bokmåldet var hyggelig av deg å si det
Engelskit was nice (sweet) of you to say so
Arabiskكان من اللطيف منك أن تقول هكذا

Bokmål oppslagsordhygge|lig
/hygeli/
adjektiv
Engelskdecent, reasonable
adj
Arabiskجيد
صفة
Bokmål bøyning[-lig -lige]
Bokmål forklaringganske god, gledelig
Engelskquite good
Arabiskلابأس به

Bokmål eksempelet hyggelig resultat
Engelska fairly good result
Arabiskنتيجة جيدة

Bokmål oppslagsordomhygge|lig
/åmhygeli/
adjektiv
Engelskcareful, painstaking, thorough
adj
Arabiskدقيق
صفة
Bokmål bøyning[-lig -lige]
Bokmål forklaringsamvittighetsfull, omtenksom, nøye, nøyaktig

Bokmål eksempelen omhyggelig oversettelse
Engelska painstaking translation
Arabiskترجمة دقيقة

Bokmål oppslagsorduhygge|lig
/uhygeli/
adjektiv
Engelskappalling
adj
Arabiskرهيب
صفة
Bokmål bøyning[-lig -lige]
Bokmål forklaringnifs, fryktelig, skrekkelig
Engelskdreadful, frightful

Bokmål eksempeluhyggelige lidelser
Engelskappalling (dreadful, frightful) suffering
Arabiskمُعاناة رهيبة

Bokmål oppslagsordsam|vær
/samvæ:r/
substantiv
Engelskbeing together
noun
Arabiskلقاء
اسم
Bokmål bøyning[-været -vær -værene (el -væra)]
Bokmål forklaringdet å være sammen

Bokmål eksempelhyggelig samvær
Engelska convivial time together
Arabiskلقاء لطيف

Antall treff: 34. Viser 1 til 5.
Forrige 5 treff | Neste 5 treff

Uni Computing 2014.
tM Independentescortadult.com L PETRASKA Slovakia Porn Szh Forum Index Independent Escort Adult LEXIN — Bokmål—arabisk — Søkeord: hyggeligt Porn lM Independentescortadult.com L PETRASKA Slovakia Porn Szh Forum Index Independent Escort Adult LEXIN — Bokmål—arabisk — Søkeord: hyggeligp Ijzz